Ders malzemesi

“İnsan Manzaraları” film dizisine paralel olarak Kültür Forumu, WDR televizyonunun eğitim portalı olan Planet Schule ile birlikte, okul ve yüksekokullarda kullanmaya uygun kapsamlı bilgilendirme ve ders malzemesi de geliştirdi. Bu belgeler Planet Schule’nin internet sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir.

 • Bu ders malzemesi öğrencilerin Türkiye imajından hareket ediyor ve hem toplumsal ve siyasi gelişmelerin perde arkasına, hem de güncel çelişki ve çatışmalara ışık tutuyor.
 • Filmlerde sözü edilen tarih, din, kültürel ve etnik çeşitlilik gibi değişik unsurlar Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin / insanların “uyumunun sağlanması” ve “eşit haklara kavuşması” tartışmalarına doğru bir maddi temel üzerinden yaklaşılmasını sağlıyor.
 • Yazarların yaşamları ve onların Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi duruma eleştirel bakışları, Türkiye’nin AB üyeliği etrafında yürüyen tartışmada kullanılmaya uygun bir çerçeve sunuyor.
 • Bir toplumun gelişmesine sanat ve düşünce özgürlüğünün katkısının ne olduğu sorusu sadece Türkiye ile ilgili değil, evrensel önemde bir soru.

  Bu film dizisinin, kapsamlı ekleriyle birlikte, orta dereceli okullarda okutulan Almanca ve Siyaset Bilimi derslerinde kullanılması tavsiye ediliyor.
  Wissenspool Planet Schule

  2011 yılı yaz döneminden beri Duisburg-Essen Üniversitesi’nde “İnsan Manzaraları – Türkiye’den altı yazar portresi” film dizisi konusunda çeşitli bölümlere devam eden öğrencilere bir ders sunuluyor. Osman Okkan tarafından verilen bu dersin 2012 yaz döneminden en azından 2012/2013 kış dönemine kadar aralıksız şekilde sunulması planlanıyor. 2012 yaz döneminde, yine Duisburg-Essen Üniversitesi’ne bağlı Türkoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Sargut Şölçün de bu film dizisini konu alan bir ders sunuyor:
  www.lsf.uni-due.de/lsf/rds
  2012 yaz döneminde Tübingen Üniversitesi’nde Dr. Bärbel Duemler bu film dizisi hakkında bir ders veriyor.

  Bu film dizisinin okullarda ya da daha başka eğitim kurumlarında kullanımı hakkındaki sorularınızı lütfen bize elektronik posta yoluyla bildirin.